ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «LETSMOVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με έδρα την Αθήνα, επί της Λεωφ. Κηφισίας 125-127, ΤΚ 11524 (εφεξής ως «Εταιρεία»), δημιούργησε και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα https://letsmove.gr/ (εφεξής «ιστοσελίδα») Η ιστοσελίδα διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν ως έχουν, χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησής τους από τους χρήστες. Η είσοδος στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Επομένως, όσοι χρήστες διαφωνούν με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούνται να μη χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. 

1. Διανοητική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των υπηρεσιών των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Ομοίως, η επωνυμία, οι εικόνες, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται και παραπέμπουν στην παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας το εμπορικό σήμα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρεία μας και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή και έκθεσή τους στην παρούσα ιστοσελίδα, δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη μεταβίβαση, την εκχώρηση άδειας ή τη χορήγηση του δικαιώματος για τη χρήση τους. 

2. Υποχρεώσεις Χρηστών

Ως χρήστες της ιστοσελίδας μας, υποχρεούστε να σέβεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και τα χρηστά ήθη και όλους τους κανόνες που προβλέπονται από την ελληνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης των κατωτέρω υποχρεώσεων οι χρήστες υποχρεούνται να μας αποζημιώσουν για κάθε τυχόν ζημία της από την παραβίαση αυτή. Ειδικότερα, οι χρήστες της ιστοσελίδας μας υποχρεούστε: Να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενό της με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλεται η προσωπικότητα ούτε να παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους και σε κάθε περίπτωση να μην είναι αντίθετη με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, Να μην παραπλανήσετε οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και να μην καταστρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρείας. Να μην εγκαταστήσετε, προωθήσετε ή/και διαθέσετε περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ώστε να εμποδίζεται η χρήση της ιστοσελίδας από άλλους χρήστες. 

3. Υπηρεσίες της ιστοσελίδας

3.1 Φόρμα εγγραφής

Προκειμένου να είστε σε θέση να καταχωρήσετε κάποιο ακίνητο στην παρούσα ιστοσελίδα, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε συμπληρώνοντας της αντίστοιχη φόρμα εγγραφής ως ιδιώτης, μεσίτης, ή κατασκευαστής. Η καταχώρηση ακινήτου/των είναι δωρεάν για τους ιδιώτες. Αντίθετα, η καταχώρηση ακινήτων από μεσίτες ή κατασκευαστές γίνεται επί πληρωμή, η οποία καθορίζεται από το πακέτο που θα επιλέξει ο εκάστοτε επαγγελματίας, σύμφωνα με την ενότητα 3.4. 

3.2 Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος και η Εταιρεία, κατόπιν προηγούμενης λήψης της συγκατάθεσή σας, θα γνωστοποιήσει το email σας στον αντίστοιχο ιδιώτη/μεσίτη/κατασκευαστή, ώστε να επικοινωνίας απευθείας μαζί σας σχετικά με το εν λόγω ακίνητο. 

3.3 Επικοινωνία μέσω live chat

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το live chat της ιστοσελίδας μας για τυχόν αιτήματα, ερωτήσεις, διευκρινίσεις, παράπονα κλπ. 

3.4 Παροχή υπηρεσιών σε επαγγελματίες

3.4.1 Αγορά ετήσιας συνδρομής

Η καταχώρηση ακινήτων από επαγγελματίες (ήτοι μεσίτες και κατασκευαστές) στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται επί πληρωμή, με τη μορφή ετήσιας συνδρομής, η οποία προπληρώνεται ηλεκτρονικά και διαμορφώνεται βάσει ορισμένων κριτηρίων, όπως ο αριθμός των ακινήτων που επιθυμεί να καταχωρήσει, οι γλώσσες(μεταφράσεις) στις οποίες επιθυμεί να γίνεται προβολή των αγγελιών που αναρτά, οι φωτογραφίες και το βίντεο που θα αναρτάται για το εκάστοτε ακίνητο. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τον αριθμό των ακινήτων που θα επιλέξει ο κάθε επαγγελματίας, κατατάσσεται σε μια από τις εξής κατηγορίες: BRONZE, SILVER, GOLD, PLATINUM A και PLATINUM B, με αντίστοιχη διαβάθμιση του κόστους της ετήσιας συνδρομής, αλλά και του κόστους των μεταφράσεων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον τιμοκατάλογο που ακολουθεί. 

Τιμοκατάλογος 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣBRONZESILVERGOLDPLATINUM APLATINUM B
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ1-1011-5051-100101-500501+
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ &ΑΓΓΛΙΚΑ199‎€349‎€549‎€749‎€999‎€
ΚΙΝΕΖΙΚΑ &ΜΑΝΔΑΡΙΝΙΚΑ29‎€99‎€149‎€149‎€149‎€
ΙΝΔΙΚΑ29‎€99‎€149‎€149‎€149‎€
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ29‎€99‎€149‎€149‎€149‎€
ΡΩΣΣΙΚΑ29‎€99‎€149‎€149‎€149‎€
ΑΡΑΒΙΚΑ29‎€99‎€149‎€149‎€149‎€
ΓΑΛΛΙΚΑ29‎€99‎€149‎€149‎€149‎€
ΤΟΥΡΚΙΚΑ29‎€99‎€149‎€149‎€149‎€

*Στις ανωτέρω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Πέρα από την ετήσια συνδρομή που πληρώνει ο εκάστοτε επαγγελματίας για την προβολή των ακινήτων που καταχωρεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, μπορεί να επιλέξει επιπλέον γλώσσες(μεταφράσεις) καταβάλλοντας το επιπρόσθετο τίμημα που αναλογεί, με βάση την κατηγορία την οποία έχει επιλέξει. Επίσης, μετά την επιλογή κατηγορίας και την προπληρωμή της ετήσιας συνδρομής, ο επαγγελματίας διατηρεί τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον γλώσσας(μετάφρασης), πληρώνοντας μόνο τους μήνες που απομένουν και αναλογούν, μέχρι τη λήξη της συνδρομής του. 

3.4.2 Προσφορές

3.4.3 Φωτογραφίες και βίντεο

Με σκοπό την ανάδειξη των ακινήτων και την προσέλκυση υποψήφιων αγοραστών/ενοικιαστών, η Εταιρεία προσφέρει πρόσθετες υπηρεσίες φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης των ακινήτων, τα οποία αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα, μαζί με το εκάστοτε ακίνητο. Το κόστος λήψης φωτογραφιών και βιντεοσκόπησης του εκάστοτε ακινήτου, αποτυπώνεται στον Τιμοκατάλογο 2, ο οποίος ισχύει ως έχει για όλες τις κατηγορίες. 

Τιμοκατάλογος 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΙΜΗ
ΛΗΨΗ 10 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ99,00€+ΦΠΑ=122,76€ /ΑΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ
ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 60΄-90΄249,00€+ ΦΠΑ= 308,76€ /ΑΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

3.4.4 Αλλαγή κατηγορίας

Η αλλαγή κατηγορίας κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνδρομής, είναι δυνατή μόνο προς τα πάνω (δηλαδή μπορείτε από την κατηγορία SILVER να μεταβείτε στην κατηγορία GOLD) και μπορεί να γίνει σε δύο περιπτώσεις: 

α) είτε δηλώντας την επιθυμία αυτή εντός 14 ημερών από την έναρξη της συνδρομής 

β) είτε μετά την πάροδο των πρώτων 14 ημερών πληρώνοντας τη διαφορά την ανώτερης κατηγορίας, αναλογικά με τους μήνες που απομένουν μέχρι τη λήξη της συνδρομής. 

Με τη λήξη της ετήσιας συνδρομής, ο επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να αλλάξει κατηγορία επιλέγοντας είτε ανώτερη, είτε κατώτερη κατηγορία. 

3.4.5 Διάρκεια συνδρομής

Η συνδρομή για την παροχή υπηρεσιών προς τους επαγγελματίες είναι ετήσια και έτσι ξεκινάει από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής και λήγει με την πάροδο ενός έτους. 

Σε περίπτωση που δε δηλώσετε ρητά την επιθυμία σας να διακόψετε τη συνεργασία σας με την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της ετήσιας συνδρομής, η συνδρομή σας θα ανανεωθεί αυτόματα (με αντίστοιχη αυτόματη χρέωση) και για το επόμενο έτος, με τους ίδιους ακριβώς όρους. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεσμεύεται να σας ενημερώσει τηλεφωνικά ένα μήνα πριν τη λήξη της συνδρομής σας, προκειμένου να σας ενημερώσει για τις ανωτέρω επιλογές. 

3.4.6 Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Επειδή η αγορά της συνδρομής επέχει θέσει εξ’ αποστάσεως σύμβασης που συνάπτεται ανάμεσα στην Εταιρεία και στον εκάστοτε επαγγελματία, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών (δικαίωμα υπαναχώρησης) από την πληρωμή της και να λάβει επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσε. Η ακύρωση είναι έγκυρη εφόσον ο επαγγελματίας αποστείλει υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη τη Δήλωση Υπαναχώρησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@letsmove.gr εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής. 

5. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο Ν. 4624/2019 καθώς και με τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα. 

6. Πολιτική Cookies

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητά της όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies της ιστοσελίδας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies. 

7. Αποποίηση Ευθύνης – Επίλυση Διαφορών

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε η ιστοσελίδα μας να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον περιήγησης για εσάς, παρέχοντάς σας έγκυρη, αξιόπιστη και επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, ως χρήστες παραμένετε πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ορθότητας του περιεχομένου που βρίσκεται στην παρούσα ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες παρέχονται από την Εταιρεία μας ή από κάποιον τρίτο. Ως εκ τούτου, δε δεσμευόμαστε και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία (θετική/αποθετική) που ενδεχομένως υποστείτε από τη χρήση του περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποια διαφορά με χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας, η Εταιρεία μας θα επιδιώξει να συνδιαλλαγεί με τον χρήστη ώστε να την επιλύσει φιλικά. Ωστόσο, σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης των διαφορών, αρμόδια ορίζοντα τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Αθήνας. 

8.Αλλαγές στην παρούσα ιστοσελίδα

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με τη νομοθεσία, της αναβάθμισης των λειτουργιών της και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. 

Step into a home that completely spoils the senses